Organisaties moeten soms beslissingen nemen over het beëindigen van het dienstverband van een medewerker. Soms is dat behoorlijk pijnlijk en geeft het veel onzekerheid over de toekomst. Een outplacementtraject kan in een dergelijk geval een waardevol instrument zijn.

Outplacement heeft als doel dat de medewerker binnen een redelijke termijn een nieuwe passende functie vindt. ZINZA en de kandidaat zijn gezamenlijk actief om dit doel te realiseren. Daartoe worden verschillende fases doorlopen. Er wordt tijd uitgetrokken voor verwerking van het verlies van de baan. We gaan onderzoeken, middels testen, huiswerkopdrachten en gesprekken, waar kwaliteit ligt, wat aanwezig is aan levenservaring, werkervaring, kennis en talent. En uiteraard worden wensen ten aanzien van werk meenomen in het traject. Vervolgens zal de focus liggen op verkenning van de arbeidsmarkt markt en het versterken van netwerkvaardigheden.

ZINZA garandeert geen baan, maar is wel duidelijk over de verwachtingen. Er is geen resultaatverplichting, maar wel een duidelijk inspanningsverplichting. Tijdens het outplacementtraject is aandacht voor het individu, het proces van afscheid nemen, het oriënteren op de arbeidsmarkt en het zoeken en vinden van een passende nieuwe werkkring. Omdat ieder mens en situatie uniek is, heeft het traject een individueel karakter en kan desgewenst op maat worden gemaakt.

Ervaring leert ons dat een outplacementtraject het vinden van een baan versneld en de kandidaat vaak positiever terugkijkt op het verlies van de baan. Er is namelijk een nieuwe weg ingeslagen en bijzonder vaak is dat een nieuwe koers, een nieuw begin.

 

 

Het spijt ons zeer, maar onze site is niet (goed) zichtbaar met uw internet browser. Wij adviseren u een update van uw browser te installeren of een andere browser te gebruiken.