Talentmanagement kan worden vertaald in: Een samenhangend geheel van personeelsinstrumenten (bijvoorbeeld Werving & Selectie, Opleidingen, Beloningen, Loopbaanplanning, Arbeidsmarktbeleid), ondersteund door IT oplossingen, die het managen van talent mogelijk maakt.

Maar wat is talent eigenlijk?
Talent is een combinatie van aangeboren eigenschappen, en vaardigheden die geleerd kunnen worden. Een talentvol iemand leert de techniek sneller en is meestal meer gedreven om die te leren. Talent zou je ook kunnen omschrijven als: De wil en het vermogen om die kennis en vaardigheden (competenties) te ontwikkelen die nodig zijn om een buitengewone prestatie te verrichten met betrekking tot een bepaalde taak of rol.

Natuurlijke sterktes
Het is voor organisaties van belang om de juiste talenten binnen te krijgen en te behouden. Het accent bij talentmanagement is anders dan bij competentiemanagement. Niet de bijna oneindige lijstjestjes van gewenste gedragingen zijn leidend. Talentmanagement gaat uit van je natuurlijke sterktes.

Talentmanagement start met inzicht in de talenten van medewerkers en de ontwikkelbaarheid daarvan. Tevens is inzicht nodig in de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie aan een bepaalde (hoeveelheid) typen talent. Tot slot is kennis van de arbeidsmarkt en de concurrentie belangrijk.

Voor veel organisaties zijn de volgende vragen relevant:
– Wat zijn voor onze organisatie, nu en in de toekomst, kritieke competenties en talenten?
– Hebben we de medewerkers die deze competenties of talenten bezitten of de potentie hebben deze te ontwikkelen in beeld?
– Welke van deze medewerkers moeten we écht behouden?
– Hoe kunnen we deze medewerkers behouden?
– Hoe ontwikkelen we de talenten in de gewenste richting?
– Welke Talentmanagement instrumenten hebben wij nodig?

ZINZA adviseert bij de ontwikkeling van een geheel van personeelsinstrumenten die aansluiten bij de filosofie van talentmanagement. Tevens bieden wij een TalentTraject waarbij de talenten van medewerkers inzichtelijk worden.

Het spijt ons zeer, maar onze site is niet (goed) zichtbaar met uw internet browser. Wij adviseren u een update van uw browser te installeren of een andere browser te gebruiken.